• Home
  • Praktische informatie
  • Rookvrij sportpark

Rookvrij sportpark

Sportpark Brandevoort richt zich, in navolging van eerder HAC en TV Carolus, sinds 1 september 2018 meer op gezondheid. Aan kinderen zal zo veel mogelijk het goede voorbeeld gegeven als zij op het sportpark sporten of er komen kijken. Dit betekent dat om te beginnen het sportterrein geleidelijk aan rookvrij zal worden gemaakt.

Waarom op weg naar rookvrij?

Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Maar roken en daarnaast mééroken is zowel binnen als buiten schadelijk. Ook in de buitenlucht kunnen kinderen namelijk in aanraking komen met tabaksrook. Door een rookvrij sportterrein wordt dit voorkomen.

Wat verandert er?

Vanaf 1 september kan er nog maar op één plek op het sportpark worden gerookt. Waar dat is, zal duidelijk kenbaar worden gemaakt.
In een later stadium zal het sportpark helemáál rookvrij worden, maar het leek beter om toch nog wel een tussenstap in te bouwen.

Iedereen is en blijft natuurlijk welkom op het sportpark, ook rokers! Alleen wordt aan rokers om op het terrein buiten het zicht van kinderen, maar nog liever helemaal niet te roken. De entree en plekken binnen het sportterrein, zoals langs de lijn en het terras worden rookvrij. Dit zal best even wennen zijn. Hopelijk steunen de rokers Sportpark Brandevoort bij het beschermen van de jeugd en geven zij hen een gezond voorbeeld!

Rookvrije Generatie

De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen beschermd worden tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken en ieder kind is er één teveel. Het streven is erop gericht dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat volwassenen samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.

Er komen op meerdere plekken bordjes die duidelijk maken dat Sportpark Brandevoort rookvrij is.